Personvernerklæring

Bilhuset Skade og Lakk er behandlingsansvarlig for kundeopplysningene som behandles etter at du har opprettet kundeforhold hos oss. Opplysningene brukes til å gjennomføre avtale med deg, samt til å informere deg om nye eller andre interessante varer og tjenester. Opplysningene er også viktige å ha dersom vi må tilbakekalle utstyr eller bil pga. teknisk feil. Opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre kontraktsforholdet eller for å ivareta kjøretøyenes sikkerhet innhentes med grunnlag i personopplysningsloven § 8 a) og f). Det er frivillig å gi fra seg andre typer opplysninger. Du har innsynsrett etter personvernloven og kan kreve retting, endring og sletting. Kontakt oss ved behov eller spørsmål!

1. INNLEDNING

Vi er opptatt av at dine rettigheter ivaretas. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

2. OM PERSONOPPLYSNINGER OG REGELVERKET

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Selskapet er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler.

3. HVA SLAGS OPPLYSNINGER SAMLER VI INN?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig til deg, er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger. Her er typiske eksempler på hva slags informasjon vi samler inn:

Opplysninger direkte fra deg

Når du registrerer deg som bruker hos oss eller kjøper varer og tjenester av oss må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn og kontaktinformasjon.

Vår korrespondanse

Hvis du kontakter oss senere, for eksempel for kundestøtte, lagrer vi dette.

Kjøpsinformasjon

Ved kjøp av varer eller tjenester hos oss, vil vi lagre opplysninger om hvilke tjenester du har kjøpt. Dersom du kjøper kjøretøy hos oss, vil vi også lagre opplysninger om selve kjøretøyet, slik som registreringsnummer og chassisnummer.

Opplysninger om bruk av nettsidene

Når du bruker våre nettsider, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler informasjon om din enhet, internettilkobling, IP-adresse og nettverks-id, samt hvilke sider du er inne på og hvilke funksjoner du har brukt på sidene.

Opplysninger vi får gjennom din bruk av kjøretøyer

Dersom du har kjøpt kjøretøy av oss samler vi også noe teknisk informasjon fra bilen. Gir du særskilt samtykke og oppretter konto hos fabrikanten samles det også informasjon om lokalisering av bilen. Ved service på bilen kan vi ta ut informasjon om status på enkelt slitedeler.

Opplysninger via partnere og annonsører

Vi mottar også informasjon fra andre kilder slik som partnere og annonsører. En annonsør kan eksempelvis gi oss informasjon om hva som skjedde etter at du klikket på en annonse hos oss.

4. INFORMASJONSKAPSLER OG ANNET INNHOLD SOM LAGRES LOKALT

Når du bruker våre tjenester lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss. Bruk av informasjonskapsler er nærmere beskrevet på denne siden om Cookies og bruk av informasjonskapsler.

5. HVA BRUKES OPPLYSNINGENE TIL?

Se skjemaet under for å lese hvordan vi bruker personopplysningene dine og hvilke formål vi ønsker å oppnå med dette:

FormålRettslig grunnlag

Bedring av kundeopplevelsen
Hvis du oppgir at du ikke ønsker å være anonym ved svar på kundetilfredshetsundersøkelser, vil vi benytte svarene dine for å bedre det individuelle kundeforholdet og legge tjenestene enda bedre til rette for alle kundene våre. Hvis du svarer anonymt benytter vi svarene for å utarbeide statistikker som benyttes i kundetilfredshetsarbeidet.

For å oppfylle vår kontrakt med deg Den berettigede interessen å levere tjenestene våre og å følge opp kundene.

For på yte kundeservice på Connect-tjenestene
Er det installert en Connect tjeneste i bilen og du har gitt samtykke til bruk av denne vil lokaliseringsdata bli tilgjengeliggjort for kundesenter og alarmsentraler ved bruk av supporttjenestene våre. Det samme gjelder ved bruk av nødfunksjonen som kan finnes i bilen.

For å oppfylle vår kontrakt med deg Den berettigede interessen å levere tjenestene våre og å følge opp kundene.

For å stille teknisk diagnose på bilen
Informasjon som samles inn gjennom diagnoseapparater som kobles til bilen ved reparasjon eller service. Informasjonen videreformidles til fabrikantene via deres systemer for riktig diagnosestillelse.

For å oppfylle vår kontrakt med deg Den berettigede interessen å levere tjenestene våre og å følge opp kundene.

Forhindre misbruk av tjenestene våre
Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.

Den berettigede interessen å beskytte tjenestene våre mot misbruk.

Markedsføring av samarbeidspartneres tjenester
Dersom du samtykker til det vil vi sende deg markedsføring for våre samarbeidspartneres varer og tjenester på SMS, e-post og andre elektroniske kommunikasjonsmidler.

Samtykke

Markedsføring for egne tjenester på SMS, e-post o.l.
Vi vil sende deg markedsføring for våre egne varer og tjenester av tilsvarende type som du allerede har kjøpt på SMS, e-post og andre elektroniske kommunikasjonsmidler.Dersom du samtykker til det vil vi også sende deg markedsføring for andre typer varer og tjenester som vi tilbyr.

Den berettigede interessen å markedsføre tjenestene våre.Samtykke

Markedsføring på nettsidene våre
Vi vise deg markedsføring både for våre egne produkter og samarbeidspartneres produkter på våre nettsider.

Den berettigede interessen å markedsføre tjenestene våre.

Markedsføring
Vi ønsker å gi deg anbefalinger, produktinformasjon og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke produkter du har kjøpt, annonser du har klikket på, eller artikler du har lest, og på bakgrunn av atferden til andrebrukere med liknende bruksmønster som deg.

Den berettigede interessen å markedsføre tjenestene våre.

Administrere kundeforholdet og yte support
Vi bruker personopplysningene dine for å administrere kundeforholdet og å yte support. Vi bruker eksempelvis opplysninger om bilen til å gi deg beskjed dersom det er noe galt med kjøretøyet ditt og til å kalle deg inn til verksted.

For å oppfylle vår kontrakt med deg Den berettigede interessen å levere tjenestene våre og å følge opp kundene.

Levere tjenestene våre
Vi bruker personopplysningene dine til å levere våre tjenester til deg. For eksempel trenger vi kontaktinformasjon for at du skal kunne logge inn på våre nettsider, for å kunne betale for våre tjenester og for å kunne registrere kjøretøy på deg.

For å oppfylle vår kontrakt med deg. Den berettigede interessen å kunne levere tjenestene våre.

Visning av nettside
Når du besøker nettsiden vår, behandler vi opplysninger om din enhet, tilkobling og IP-adresse for å vise nettsiden på en måte som er tilpasset det tekniske utstyret du åpner nettsiden med.

Den berettigede interessen å kunne vise våre nettsider på en tilpasset måte.

6. PROFILERING OG AUTOMATISERTE AVGJØRELSER

Vi sammenstiller personopplysninger om deg, slik som opplysninger om hvilke varer du har kjøpt og informasjon om alder og kjønn for å analysere dine preferanser og gi deg tilpassede tilbud og tjenester.

7. DELING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi deler personopplysninger etter behov med partnere (importør, fabrikk og forhandlere) i verdikjeden for å sikre best mulig kvalitativ oppfølging av tjenesten vi leverer, din bil og ditt kundeforhold

Vi deler personopplysninger til selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som leverandører av IT-systemer o.l. Dersom vi utleverer personopplysninger, inngår vi avtaler med de aktuelle tredjepartene som hindrer deres anledning til å bruke opplysningene til andre formål.

Vi deler ikke personopplysninger med andre selskap enn de, med unntak av samarbeidspartnere som trenger opplysningene for å kunne levere sine tjenester dersom du har gitt samtykke til slik deling.

Vi vil også kunne måtte utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, dersom det er mistanke om lovbrudd.

8. LAGRINGSTID

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

 

TypeLagringstid

Ved markedsundersøkelser der du velger og ikke være anonym

Se info i undersøkelsen.

Svar på kundetilfredshetsundersøkelser

Se info i undersøkelsen (CEM)

Opplysninger fra offentlige registre

Brukes kun for å kalle inn til EU kontroll og slettes etter 3 måneder

Opplysninger vi får gjennom din bruk av kjøretøyer

Vi lagrer informasjon som er samlet inn av kjøretøyet ditt i 3 måneder

Opplysninger om bruk av nettsidene

Vi lagrer informasjon om din bruk av våre og våre samarbeidspartneres og annonsørers nettsider (Se cookie oversikt her som viser hvor lenge informasjonen lagres)

Vår korrespondanse

Vi lagrer korrespondanse med deg i 2 år eller så lenge kundeforholdet varer.

Kontaktinformasjon ved markedsaktiviteter

6 mnd.

Kontaktinformasjon

Vi lagrer kontaktinformasjon så lenge du har en aktiv konto på våre nettsider og i 2 år etter at du har eid et kjøretøy som er kjøpt fra oss, eller som har vært på et av våre verksteder.

Kjøpsinformasjon

Vi lagrer informasjon om dine kjøp i 5+2 år

9. DINE RETTIGHETER

Kontakt oss dersom du har spørsmål knyttet til behandlingen av dine personopplysninger. På visse vilkår har du anledning til å be oss om å:

a) Gi deg nærmere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger

b) Gi deg en kopi av personopplysninger som du har gitt oss

c) Oppdatere dine personopplysninger

d) Slette opplysninger som vi ikke lengre har rettslig grunnlag for å behandle

e) Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger

f) Stoppe behandling av som utelukkende er basert på en automatisk behandling av personopplysninger

g) Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller overføre dataene direkte til en annen leverandør

Der behandlingen er basert på samtykke, kan du når som helst trekke dette tilbake ved å gi oss beskjed om det. Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet.

10. ENDRING AV PERSONVERNERKLÆRING

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre denne personverninformasjonen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

11. KONTAKTINFORMASJON

Har du ytterligere spørsmål om personvern hos Bilhuset Skade og Lakk eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på post@bilhusetskadeoglakk.no.

Kontakt våre verksteder

Forus

Kart til bilhuset på Forus

Du finner oss på bakkeplan i Bilhuset!

Åpent
Man-fre 7–16

post.forus@bilhusetskadeoglakk.no

+47 954 18 000

Bilhuset Skade og Lakk
Vestre Svanholmen 9
4313 Sandnes

Personvernerklæring

Bryne

Kart til bilhuset på Bryne

Du finner oss på baksiden av Kverneland Bil-bygget!

Åpent
Man-fre 7–16.30

post.bryne@bilhusetskadeoglakk.no

+47 954 18 000

Bilhuset Skade og Lakk
Eskervegen 7
4341 Bryne

Personvernerklæring